Din vremea lor…

Numar bucati:

55.00 lei

Ai întrebări? Contactează-ne!

Descriere

Initial, această carte trebuia să fie o culegere de articole şi studii pe care le-am publicat de-a lungul timpului. Pe masură ce strângeam materialul, am constatat că, adaugând şi alte texte, nepublicate încă, lucrarea putea deveni o evocare amplă a vieţii românilor în veacul al XIX-lea. Şi cum informaţiile se refereau la cele trei mari spaţii istorice – Ţara Românească, Moldova şi Transilvania –, sub ochii cititorului reînviau secvenţe semnificative ale procesului de naştere a statului unitar naţional.

În mod deliberat, sursele utilizate sunt doar cele puse, pentru prima dată, în circuit public de către subsemnatul, unele parţial, cum sunt fragmentele memorialistice semnate de Iancu Cerkez, Nicolae Lupu Kostaki, Grigore Cantilli, Louis Basset, Raymond Netzhammer sau Lucreţia Barbul, altele integral, în cadrul unor volume precum O viaţă, o lume, o epocă (C. Kiriţescu), Memorii involuntare (Elisa şi Ion I.C. Brătianu), Figuri ilustre din epoca României Mari (C. Xeni) sau Însemnări din viaţă şi documente omeneşti (A.C. Cuza). Fragmentele reluate în acest volum răspund însă altor necesitati, fiecare ilustrând fenomene sau evenimente importante pentru epoca la care ne referim. Pentru a completa informatiile, am utilizat şi alte surse, de pildă, corespondenţa unor personaje implicate în evenimente, referiri din presa timpului ş.a. Dificultatea redactării unui astfel de volum a constat nu doar în selectarea textelor, ci mai ales în ordonarea şi îmbinarea lor în aşa fel încât lectura să dea o imagine cât mai completă şi unitară a drumului străbătut de lumea românească pe parcursul unui veac. Mărturiile se concentrează în jurul câtorva evenimente – Revoluţia de la 1848, Unirea Principatelor, Războiul pentru cucerirea independenţei şi, corolarul lor, Războiul pentru întregirea neamului. La fel de sugestive sunt însă şi paginile incluse în capitolele privitoare la istoria Bucureştilor, la viaţa culturală, la şcoală şi educaţie. Cartea este scrisă de cei care au trăit acele vremuri şi, în mod firesc, poartă pecetea gândirii şi simţirii lor. Conştient că istoria, pentru a fi adevarată, trebuie vazută ca o sumă a vieţii indivizilor unei societăţi, cu umbrele şi luminile ei, în realizarea celor câteva reportaje istorice incluse în aceste pagini am utilizat tot surse de epocă, păstrându-le nu doar limbajul, ci mai ales spiritul. Astfel, cititorul va parcurge un secol de istorie zbuciumată, răstimp în care românii s-au străduit să lase în urmă trecutul şi să înscrie ţara pe calea modernizării. Proces gândit de conducătorii lor de atunci ca o acţiune de integrare într-o Europă armonioasă şi unitară ca aspiraţii. Cei care gândeau astfel proveneau îndeosebi din rândul tinerilor care îşi făcuseră studiile în Occident. Termenul utilizat pentru a-şi delimita opţiunile politice era acela de „regenerare“. Poate şi pentru că, într-un sens mai larg, ei doreau, prin acţiunea lor, nu doar o întinerire formală a societăţii, ci transformarea ei structurală, în sensul creerii instituţiilor trebuitoare dezvoltării economice, sociale, politice şi culturale pe care să se sprijine unirea şi independenţa statului modern român. Tot efortul minţilor luminate din deceniile trei-patru şi-a găsit materializarea în programele revoluţiei de la 1848, în urma căreia românii au reuşit să atragă atenţia şi interesul Europei şi să determine o altă viziune a acesteia asupra lor. Uşor-uşor, presa şi cancelariile europene nu mai vorbeau atât despre valahi, moldoveni sau transilvăneni, ci despre români, un popor unitar, obligat să trăiască în fragmente din viitoarea lui ţara. Fenomenul a devenit tot mai vizibil după Războiul Crimeei, când Congresul de pace de la Paris al celor şapte mari puteri europene, prin hotărârile adoptate, a dat un nou statut internaţional Principatelor Române, trecându-le sub garanţia lor colectivă. Noua etapă din istoria românilor inaugurată de Congresul de pace de la Paris din 1856 se va încheia, după 63 de ani, tot printr-un Congres de pace întrunit la Paris care consfinţea, prin hotărârile sale, aspiraţia fundamentală a poporului român de a trăi în hotarele pe care i le hărăzise istoria.

Categorii: ,

Data publicării: 2012

Tip copertă: carte cusută şi legată

Nr Pag: 256

Dimensiuni: 17 x 23 cm

Recenzii (0)

Recenzii și comentarii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Din vremea lor…”